speaker-photo

Alen Mujagić

10:00 - 10:30

SARAJEVO | HOTEL HILLS 21.05.2023.

Uvod

Predstavljanje i uvodno predavanje.

10:30 - 13:00

SARAJEVO | HOTEL HILLS 21.05.2023.

Demonstracija tehnika

Demonstracija cijelog procesa na modelima - Airtouch, Airtouch korekcija, Board Balayage, Ombre i Balayage slobodnom rukom.

12:45 - 13:00

SARAJEVO | HOTEL HILLS 21.05.2023.

Lutrija - 5 nagrada

Izvlačenje sretnih dobitnika. Svaki vlasnik ulaznice sudjeluje u nagradnoj igri.

13:30 - 14:30

SARAJEVO | HOTEL HILLS 21.05.2023.

Pauza za ručak

Kava, osvježenje, zakuska.

14:30 - 16:00

SARAJEVO | HOTEL HILLS 21.05.2023.

Nastavak rada

Rad na modelu - FreeHand Balayage

Rad na modelu - AirTouch

Šišanje modela

16:00 - 16:30

SARAJEVO | HOTEL HILLS 21.05.2023.

Prezentacija modela

Motivacijski govor.

16:30 - 17:00

SARAJEVO | HOTEL HILLS 21.05.2023.

Pauza #2

Kava, osvježenje.

17:00 - 18:00

SARAJEVO | HOTEL HILLS 21.05.2023.

Talk Show

18:00-19:00

SARAJEVO | HOTEL HILLS 21.05.2023.

Prezentacija modela

Prezentacija model i rad na stage-u

19:00 -

SARAJEVO | HOTEL HILLS 21.05.2023.

Dodjela certifikata i fotografiranje

Catwalk, dodjela certifikata i fotografiranje.